pomiary elektryczne Poznań

Pomiary Elektryczne-Poznań

Pomiary elektryczne

Wykonujemy pełen zakres badań odbiorczych i okresowych nn i sn, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami:
- pomiary parametrów pętli zwarcia ( także z wyłącznikami RCD)
- pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B
- pomiary rezystancji izolacji instalacji
- pomiary ciągłości przewodów ochronnych oraz głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych
- pomiary rezystancji uziemień metodą klasyczną i udarową
- pomiary biegunowości i kolejności faz
- pomiary ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej
- pomiar rezystancji/impedancji podłóg i ścian
- badania elektronarzędzi
- badania instalacji odgromowych
- badania kabli niskiego i średniego napięcia
- pomiary rezystancji izolacji i próby napięciowe rozdzielni niskiego i średniego napięcia
- badania transformatorów
- badania, przeglądy, remonty i konserwacje stacji transformatorowych średniego napięcia
- zdalne pomiary temperatury aparatury rozdzielczej niskiego i średniego napięcia
- kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach        budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994. art.62, ust.1, pkt 2
- badanie parametrów baterii kondensatorów statycznych
- pomiary obciążeń kabli i przewodów
- inne specjalistyczne pomiary

Oferta dla firm

 

Obniżenie opłat za energię elektryczną - przeprowadzenie audytu energetycznego pozwalającego na wskazanie możliwości obniżenia rachunków za energię elektryczna. więcej...>>>

Pomiary

 

Sprawdź ważność Swoich pomiarów. Dokonaj przeglądu corocznego lub pięcioletniego już teraz!

 

 

Uprawnienia

 Prawo budowlane Art. 62, Ust. 4:

"Kontrole powinny być dokonywane (...) przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności."

 

Kontakt

ul. Kryształowa 22,

62-002 Suchy Las

Tel. +48 61 811 55 95
Fax +48 61 811 55 95
GSM: +48 601 766 895

biuro@elpomiary.com